Rakennuttaminen

Niin pienet kuin suuretkin hankkeen vaativat määrätietoista yhdessä tekemistä. Tässä keskiössä toimii rakennuttaja.

Olemme tottuneet johtamaan projekteja erilaisissa ympäristöissä.

Olemme kokeneita infra- rakennuksen purku- ja ympäristöhankkeiden rakennuttajia. Voimme suunnitella, laatia kaupalliset asiakirjat, valvoa hanketta, vastata laadunvalvonnasta, toimia turvallisuuskoordinaattorina tai olla apunanne hanketta edistämässä.