Pura ja rakenna

Kiinteistön maaperän laatu ja rakennuksen purkaminen vastuullisesti

Kaupungistumisen myötä jatkuva kiinteistöjen kehitystarve ajaa pohtimaan kiinteistöjen tehokkaampaa käyttöä. Usein kiinteistön kehittämisen alkuvaiheissa tulee myös selvittää alueen maaperän laatu kemiallisesti, eli maaperän pilaantuneisuus tai sen puhtauden varmistus. Lisäksi joskus alueen geotekninen rakennettavuus on tarpeen selvittää, mikäli alueen käyttötarkoitus muuttuu merkittävästi.

Toisinaan vanhan rakennuksen dimensiot ja rakennustapa ei välttämättä sovellu uuteen käyttötarkoitukseensa, tällöin vanha rakennus usein puretaan pois tieltä. Mikäli kiinteistön maaperä ja rakennuskanta on poistettu, päästään uuden hankkeen kimppuun puhtaalta pöydältä.

Olemme tottuneet toimimaan hankkeen kaikissa näissä tehtävissä tarjoten perinteisiä PIMA, eli pilaantuneisuusselvityksiä maaperälle sekä rakennuksen purkuselvityksiä. Näiden kautta pystymme arvioimaan kustannuksia hankkeelle. Kustannusten merkitys hankkeen alkuvaiheissa on merkittävä.

Hankkeen käynnistyessä voimme laatia maaperän kunnostussuunnitelman, ilmoituksen pilaantuneen maaperän kunnostuksesta sekä kilpailuttaa ja valvoa maaperän kunnostuksen. Lisäksi voimme selvittää rakennuksen haitta-aine ja muut purkuun liittyvät seikat sekä kilpailuttaa ja valvoa rakennuksen vastuullinen purkutyö.

Asiantuntijapalvelut osana tiivistyvää kaupunkikehitystä

Osallistuimme 2019-2020 EAKR – rahoitteiseen kehityshankkeeseen, jonka tavoitteena oli tuottaa oikeat asiantuntijapalvelut oikeaan aikaan hankkeen toteutuksessa. Tätä kautta nykyään  mahdollistamme hankkeelle:

– kiertotalous näkökulman huomioisen

– ympäristönsuojelun tarpeet

– suorat ja välilliset taloudelliset hyödyt

Samalla pystymme pienentämään taloudellisia riskejä investoinnin toteuttamiselle ja siten madaltaen kynnystä investoinnille