Geotekniikka

Paalu- laatta- vai anturaperustus, painuuko rakenne, kannattaako tuonne rakentaa?

Rakennushankkeen ensimmäisiä tehtäviä on tutkia alueen tai kohteen perustamistapaolosuhteet. Optimoimalla parhaat ratkaisut hankkeen alkutaipaleella varmistetaan hankkeen toteuttamismahdollisuudet ilman yllätyksiä.

Aluepohjatukimuksilla voidaan tukea kaupunkien ja kuntien kaavoitusvaihetta selvittämällä paremmin rakennettavat alueet ja samalla tunnistamalla epäedulliset rakennusalueet.

Rakennusvaiheen geosuunnittelu tehdään hankekohtaiset tarpeet huomioiden.

Voimme tarjota myös koulutusta ja luentoja geosuunnittelun ja tutkimuksen perusteista ja hyödyistä.

Toimimme alalla myös kehitystehtävissä Suomen Geoteknisessä yhdistyksessä.