Ympäristö

Puhdas ja turvallinen ympäristö on meille elämän perusteita. Joskus elinympäristömme tai kiinteistömme maaperän tai pohjaveden puhtaus tulee varmistaa esimerkiksi kiinteistökaupan tai kiinteistön kehittämisen yhteydessä.

Yrityksemme on ympäristötutkimuksen ja suunnittelun johtavia yrityksiä, tästä esimerkkinä henkilökuntamme muutamia referenssejä

 
  • “Hyvät käytännöt pilaantuneen maaperän kunnostamisessa” -opetusteos, jonka pääkirjoittajana olemme olleet

  • Kantolan tapahtumapuiston pääsuunnittelu

  • Lukuisat pienet ja suuret PIMA -kunnostukset ja riskinarvio

Toimintaperiaatteemme on tuottaa älykkäillä ratkaisuilla lisäarvoa hankkeelle.

Yritys on alun perin perustettu 2009 ympäristötutkimuksen koulutusmateriaalin tuottamista ja kouluttamista varten, kauttamme voimme tarjota ympäristönäytteenottoon koulutusta. Lisäksi voimme yhdessä kehittää näytteenottoproseduuria yrityksen tarpeisiin. Voimme myös auditoida yrityksen näytteenottoprosessin

Tarjoamme sertifioitua näytteenottopalvelua maaperästä, pohjavedestä ja kiinteästä jätteestä.