Purku- ja PIMA -hankkeet

Rakentamisen keskittyessä rakennettuun ympäristöön, ollaan usein tekemisessä vanhojen kiinteistöjen kanssa. Kunnioittaen ja selvittäen niiden historiaa ja selvittämällä rakentamiseen liittyviä riskejä voidaan hallita kustannuksia ja aikataulua fiksusti.

Olemme tottuneet johtamaan projekteja erilaisissa ympäristöissä.

Rakentamisen keskittyessä enemmän jo rakennetulle alueelle tarvitaan riskikartoituksia, rakennettavuusselvityksiä, pilaantuneisuustutkimuksia sekä purku- ja pima-hankkeiden läpivientiä.